SD NEGERI 1 PAGERPELAH

Sehat, Cerdas, Takwa, Beretika, Berestetika, Bermutu, Pakem, dan Modern

Personalia

Keadaan Guru, Penjaga dan Tenaga Admnistrasi SD Negeri 1 Pagerpelah

Kepala Sekolah

Sri Hadiyati

Nama: SRI HADIYATI, S.Pd.SD
NIP: 196112171982012007
Pangkat/Gol. Ruang: Pembina / IV.A
NUPTK: 4549739641300013
Jabatan:
1. Kepala SD Negeri 1 Pagerpelah, Kecamatan Karangkobar.

KEPALA SEKOLAH

Guru Kelas I

Nama: Siti Maesaroh, S.Pd.SD
NIP: 19760816 201406 2 002
NUPTK: 4148754656300033
Tempat, Tgl. Lahir: Banjarnegara, 16 Agustus 1976
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda / III.a

Guru Kelas II
Nama: ……………………….
NIP: …………………..
NUPTK: ……………………..
Tempat, Tgl. Lahir: ………………………..
Pangkat/Gol. Ruang: ………………………

Guru Kelas III
Nama: Umiyatun, S.Pd.SD
Register BKD: 40021266
NUPTK: 1548756664300002
Tempat, Tgl. Lahir: Banjarnegara, 16 Februari 1978

Guru Kelas IV

Nama: Sutrisno, S.Pd.SD
Register BKD: 40021543
NUPTK: 1636750659200002
Tempat, Tgl. lahir: Banjarnegara, 4 Maret 1979

Guru Kelas V

Nama: ……………………………
NIP: ……………………
NUPTK: ……………………….
Tempat, Tgl. lahir: ………………………………

 

Guru Kelas VI
Nama: Pudjianto, S.Pd.SD
NIP: 19780508 201406 1 002
NUPTK: 4850756659200002
Tempat, Tgl. Lahir: Banjarnegara, 08 Mei 1978
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda / III.a

Guru PAI
Nama: Sarif Hidayat, S.Pd.I
NIP: 19670703 200701 1 021
NUPTK: 7035745648200023
Tempat, Tgl. Lahir: Banjarnegara, 03 Juli 1967
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda Tk.I / III.b

Guru Penjasorkes

Nama: ………………………………
NIP: …………………………….
Tempat, Tgl. Lahir: ………………………….

Guru Muatan Lokal
Nama: …………………..
Register BKD:………………………….
NUPTK: ………………………..
Tempat, Tgl. Lahir: ………………………..

Penjaga Sekolah
Nama: Yasir Pranoto
NIP: –
NUPTK: –
Tempat, Tgl. lahir: Banjarnegara, 21 Desember 1989

SKUM 2010

Iklan
 
%d blogger menyukai ini: